Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

20%

20.00%

North America

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

17%

17.00%

Western Europe

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

17%

17.00%

Southern Europe

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

10%

10.00%

South America

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

10%

10.00%

Eastern Europe

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

10%

10.00%

Northern Europe

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

7%

7.00%

Mid East

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

3%

3.00%

Southeast Asia

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

2%

2.00%

Africa

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

1%

1.00%

Oceania

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

1%

1.00%

Eastern Asia

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

1%

1.00%

Central America

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

1%

1.00%

South Asia

(Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 20.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Western Europe 17.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Southern Europe 17.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
South America 10.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Eastern Europe 10.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Northern Europe 10.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Mid East 7.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Southeast Asia 3.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Africa 2.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Oceania 1.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Eastern Asia 1.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Central America 1.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
South Asia 1.00% Kitchen Knives & Accessories; Vegetable Tools; Kitchen Utensils; Kitchen Tools; Bar & Wine Tools
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 81% - 90%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB, CFR, CIF, EXW
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, CNY
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, L/C, PayPal
Cảng gần nhất: SHENGZHEN

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 21-50 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 40 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 04727618
Phương thức xuất khẩu:
Có giấy phép xuất khẩu riêng

Export License Number: 03597266
Export Company Name : HUANGSHI FUSUN TRADE CO.,LTD.
License Photo:
Gửi email cho nhà cung cấp này